septembrie 17, 2019

Regulament

 


Publicare regulament: 14.02.2023

1. ORGANIZATORI

Concursul online este organizat de:

  • ASOCIAȚIA ȘCOLI PENTRU UN VIITOR VERDE – organizație non-guvernamentală care are ca scop promovarea și desfășurarea de programe educative, culturale, cu un portofoliu relevant de programe și concursuri educative naționale, realizate împreună cu Ministerul Educației.

În parteneriat cu:

  • INSPECTORATUL ȘCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (ISMB)

Concursul este inclus în Calendarul concursurilor școlare fără finanțare MEN.

2. OBIECTIVELE CONCURSULUI

2.1. Obiective generale:

2.1.1. încurajarea elevilor din învățământul gimnazial de a-și dezvolta competențe tehnologice (competență cheie la nivelul Uniunii Europene).

2.1.2. stimularea participării elevilor, în mod voluntar, la competiții si expoziții cu valoare artistică/estetică și practică.

2.2. Obiective specifice:

2.2.1. formarea competențelor tehnologice la fiecare nivel de vârstă;

2.2.2. exprimarea ideilor în mod creativ;

2.2.3. promovarea exprimării clare, coerente și corecte, a limbajului expresiv prin postere digitale;

 

3. PARTICIPANȚII ȘI CONDIȚIILE DE ELIGIBILITATE

3.1. Se pot înscrie la Concurs elevi ai claselor V-VIII, exclusiv prin cadre didactice din învățământul gimnazial din România.

3.2. Înscrierea la Concurs se face exclusiv de către cadrul didactic coordonator, pe baza unui Formular de înscriere disponibil pe platforma on-line a Concursului, care va fi completat de cadrul didactic cu următoarele date: nume și prenume cadru didactic coordonator al elevului participant, număr de telefon mobil, adresă de e-mail, nume unitate școlară cadru didactic, localitatea în care se află unitatea școlară, județul în care se află unitatea școlară, numele și prenumele participantului/participanților, nivelul în care se face înscrierea la concurs, creația înscrisă în concurs.

Participanții vor fi înscriși la unul dintre următoarele niveluri: clasa a V-a, VI-a, a VII-a, VIII-a.

IMPORTANT! Pentru lucrările colective/de grup, posterul va fi încărcat o singură dată, iar numele elevilor vor fi trecute în aceeași casetă și delimitate cu virgulă (”,”) sau bară (”/”). Nu vor fi acceptate înscrieri multiple ale aceleiași lucrări.

3.3. Cadrul didactic aduce la cunoștință și ia acordul elevilor și titularilor răspunderii părintești pentru participarea la Concurs, conform prezentului Regulament.

3.4. Elevii participanți la Concurs vor susține proba de concurs sub supravegherea cadrului didactic coordonator (de la clasă).

3.5. Creațiile elevilor participanți la Concurs pot fi sub formă de machetă. Creațiile finale sunt fotografiate, iar fotografiile încărcate de cadrul didactic coordonator, conform prezentului Regulament pe platforma concursului.

3.6. Cadrele didactice coordonatoare nu vor interveni asupra creațiilor elevilor participanți, concursul încurajând spontaneitateași originalitatea specifice vârstei școlare.

3.7. Înscrierea în Concurs implică acceptarea prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toţi participanții.

 

4. DURATA ȘI DESCRIEREA CONCURSULUI

4.1. Proba de Concurs constă în realizarea unui machete care prezintă un proiect de  Educație tehnologică și aplicații practice din bibliografia Concursului.

Înscrierea la concurs (03 aprilie 2023, ora 12:00 – 07 aprilie 2023, ora 10:00)

Înscrierea la concurs se face de către cadrul didactic de la clasa elevilor participanți. Acesta se poate înscrie la concurs parcurgând următorii pași:

► accesează site-ul Concursului;

► completează Formularul de înscriere disponibil pe site.

 

Transmiterea Creațiilor către Organizatori, prin încărcarea acestora, în formă electronică (scan sau foto), pe website-ul Concursului:

Creațiile elevilor participanți la Concurs vor fi fotografiate și încărcate pe site de către profesorul coordonator.

Creațiile finale sunt fotografiate/scanate în format .png sau .jpg, de dimensiunea maximă 9 megapixeli (3024 x 3024 pixeli) și încărcate de cadrul didactic coordonator, conform prezentului Regulament. Înscrierea creațiilor în concurs este validată numai după primirea unui e-mail de confirmare pe adresa înscrisă în formular. 

Cadrul didactic fotografiază și încarcă doar Creațiile participanților care respectă cumulat cerințele:

  1. s-au încadrat în subiectul probei de Concurs;
  2. nu conțin limbaj/imagini licențioase, elemente de violență sau discriminatorii.
  3. Nu sunt permise lucrări care afișează chipul autorului sau al altor persoane. Lucrările care nu respectă acest regulament vor fi șterse.

Votarea Creațiilor elevilor participanți (07 aprilie 2023, ora 12:00 – 14 aprilie 2024, ora 10:00)

Votarea Constă în votarea lucrărilor pe pagina oficială a Concursului.

În perioada de votare, fiecare creație este apreciată prin apăsarea butonului „Votare” de către publicul larg. Votarea se poate face de către orice persoană care accesează pagina dedicată Concursului. Fiecare Creație dintr-o secțiune poate fi votată de o persoană o singură dată pe zi. O persoană poate vota o singură dată pe zi pentru oricâte Creații din orice secțiune/nivel.

Premii

Pentru fiecare secțiune/nivel în parte, creația care a obținut cele mai multe voturi ale publicului la finalul perioadei de votare va primi Premiul de Popularitate. Dacă mai multe creații au obținut același număr de voturi în cadrul unei secțiuni, fiecăreia dintre aceste Creații i se va acorda această distincție. Participanții care au obținut Premiul de Popularitate vor primi o diplomă electronică semnată de Organizator, ce atestă distincția obținută.

Pentru fiecare secțiune/nivel în parte, juriul de specialitate poate acorda și un Mare Premiu de Creativitate. Juriul de specialitate își rezervă dreptul de a nu acorda Marele Premiu de Creativitate în una sau mai multe categorii, dacă lucrările prezentate nu se remarcă prin originalitate și relevanță deosebită pentru tema propusă. Juriul va evalua în special originalitatea machetei, care pune în valoare tema ediției, relevanța proiectului propus relativ la tema ediției etc. Participanții care au obținut un Mare Premiu de Creativitate vor primi o diplomă electronică semnată de Organizator, ce atestă distincția obținută.

 

Afișarea rezultatelor finale – în 7 zile de la încheierea ediției. Afișarea se face pe site-ul dedicat Concursului.

4.2. Cadrul didactic coodonator va primi pe adresa de mail cu care s-a înscris un model de Certificat de participare pe care îl va completa cu datele elevului/elevilor participanți. Cadrele didactice coordonatoare ale elevilor vor primi câte o Diplomă electronică care atestă implicarea lor în proiect în calitate de co-organizatori.

4.3. Prin înscrierea la concurs, cadrul didactic coordonator acceptă necondiționat prezentul Regulament și își exprimă acordul ca datele personale să fie reținute și introduse într‐o bază de date a organizatorilor, spre a fi utilizate pentru trimiterea documentelor necesare Concursului și a altor materiale informative utile.

4.4. Nu se acceptă contestații.

5. ANGAJAMENTE ȘI VERIFICAREA DREPTULUI DE PARTICIPARE

Prin participarea la Concurs, câștigătorii sunt de acord ca numele, prenumele și creațiile rezultate în urma susținerii probei de concurs să fie făcute publice în cadrul promovării Concursului.

6. TAXE 

NU se percep taxe de participare.

7. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Asociația Școli pentru un viitor verde este înregistrată în Registrul de Evidență a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal cu numărul 21909/2012.

Prelucrarea de către Asociație a tuturor datelor personale colectate în urma organizării acestui concurs (de la participanți și votanți) se face cu respectarea principiilor consacrate prin Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE

Accesați întregul regulament GDPR aici.

8. REGULAMENTUL OFICIAL

Acest regulament prezintă condițiile pe care cadrele didactice și participanții la Concurs trebuie să le îndeplinească pentru a fi considerați eligibili. Înscrierea în acest Concurs înseamnă aderarea necondiționată și irevocabilă la termenii acestuia de către participanți.