Despre

Concursul este inclus în Calendarul concursurilor școlare fără finanțare MEN,
la poziția 100, Anexa 6 la OMEN nr. 5092/30.08.2019